Mapová aplikace

Mapová aplikace je důkladně aktualizována jednou za měsíc

Vážení uživatelé,
vítám Vás na naší webové aplikaci, kterou jsme zřídili pro lepší a detailnější informování veřejnosti o již započatých či chystaných dopravních stavbách v Pardubickém kraji.
V jednoduchém menu si můžete vyfiltrovat různé druhy projektů na silnicích II. a III. tříd v našem regionu. Do budoucna zde zveřejníme i investiční akce v oblasti silnic I. tříd, dálnic, železniční, letecké a vodní dopravy. U každého projektu najdete základní informace, které průběžně aktualizujeme, abyste měli co nejpřesnější představu o postupu příprav.
I přesto se může stát, že dojde k vývoji a zveřejněná data nemusí odpovídat realitě. V tom případě Vás prosíme o shovívavost, své postřehy či připomínky nám můžete napsat na kontakty uvedené v dolní části webu.
Doufám, že tento informační servis oceníte a uvítáme Vaše návrhy, které povedou k jeho vylepšení. Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod.

Michal Kortyš
náměstek hejtmana Pardubického kraje pro oblast dopravy
Michal Kortyš